Skriv lite info till bild 1 här

Tutkimustoiminta

Liikuntatraumatologia on ollut keskeisin tutkimusalue. Päätoimisena yksityislääkärinä ei tutkimustyölle ole jäänyt aikaa. Määrätyt keskeneräiset materiaalit odottavat toteutuakseen eläkepäiviä. Tieteenjulkaisuja on vajaa 90 ja kotimaisia titeellisiä julkaisuja noin 25. Tämän lisäksi on varsin runsaasti erinlaisia kongressi ja seminaarijulkaisuja. Tämän lisäksi paljon abstrakteja ja muita julkaisuja eri koulutustilaisuuksista ja runsaasti kotimaisia alan artikkeleja.

Väitöskirja (TY 1991)käsitteli akillesjänteen rasitusvammoja.

Kokeellisia tutkimuksia ja julkaisuja paljon kansainvälisestä yhteistyöprojektista, jossa selvitettiin liikkumattomuuden (immobilisaatio) haittoja koe-eläinten alaraajojen moniin kudoksiin ja vähemmän sitä, miten immobilisaation jälkeiset kuntoutusohjelmat korjaavat atrofiaa l. heikentymämuutoksia.

Joitakin julkaisuja alaraajojen ja niiden rasitusvammojen kliinisestä biomekaniikasta. Karhu Titanin jalkinekehitys-hankkeessa tutkittiin noin 600 suomalaisen aikuisen ja lapsen nilkkojen ja jalkaterien rakennetta ja toimintaa. Noin 60 henkilölle tehtiin filmianalyysi juostessa. Pienemmällä henkilöjoukolla tutkittiin juoksua voimalevyalustalla paljasjaloin ja käyttäen erillaisia juoksujalkineita. Biomekaanisia tutkimuksia toteutettiin Paavo Nurmi keskuksessa yhteistyössä eri tahojen kanssa myös polven, säären ja akillesjänteen rasitusvammoja poteville urheilijoille.

Suoritetuista kliinis-biomekaanisista tutkimuksista ja alan kirjallisuuteen perehtymisestä on ollut varsin paljon hyötyä omalle vastaanottotoiminnalle.

Lukuisia julkaisuja urheiluvammoista (erityisesti alaraajojen rasitusvammat) ja niiden hoidosta.

Lisäksi satunnaisia julkaisuja eri aiheista (anabolisten steroidien haittavaikutukset rasva-aineenvaihduntaan, - pitkäketjuiset sokerit ja kestävyysliikunta, neste- ja lämpötasapaino kuormitusolosuhteissa yms.)