Skriv lite info till bild 1 här

Seminaariartikkelit

1978: Martti Kvist
Tavallisimmat rasitusvammat – ehkäisy ja hoito.
Liikuntavammaseminaari, Liikuntatieteellinen Seura, Turun Alueosasto ja Turun Liikunta- ja kuntotutkimuksen  kannatusyhdistys ry.
Moniste ss. 65-82, Turku 1978.

1978: Martti Kvist
Eräitä näkökohtia tulehdusta hallitsevista lääkeaineista ja niiden käytöstä urheilussa.
Liikuntavammojen hoitoseminaari Turku 14.10.1978. Liikuntalääketieteellinen Seura, Turku Alueosasto, Turun Liikunta- ja kuntotutkimuksen kannatusyhdistys, ss 39-52.

1978: Kvist M; Sjöholm K; Viljanen T(Toim.): Liikuntavammaseminaari, Turku 9.2.1978, Järjestäjät: Liikuntatieteellinen Seura, Turun Alueosasto ja Turun Liikunta- ja kuntotutkimuksen kannatusyhdistys ry. Seminaariraportti(101 s), Sampo Tarmo 1978.

1978: Kvist M; Sjöholm K; Viljanen T(Toim.). Liikuntavammojen hoitoseminaari, Turku 14.10.1978. Järjestäjät: Liikuntatieteellinen Seura, Turun Alueosasto ja Turun Liikunta- ja kuntotutkimuksen kannatusyhdistys ry. Seminaariraportti(58s), Sampo Tarmo 1979.

1981: Martti Kvist
Lasten liikunnan annostelu
SVUL Lapsiliikuntaseminaari 8.-9.6.1981, Rantasipi, Turku.
Luentoartikkelit(koonnut Pauli Tuorila)
Suomen Valtakunnan Urheiluliitto, nuorisotoiminta ss. 29-32.
ISBN no 951-9273-64-6

1982: Kvist M
Rasitusvammojen ennaltaehkäisy.
Urheiluvammaseminaari. Valtakunnallinen urheiluvammaseminaari 16.-18.4.1982, seminaariraportti Toim. M. Kvist. Kustantaja Astra Syntex ja Luitpold. S-Sitomo,Turku 1982.

1982: Kvist M
Tavallisista urheilupoliklinikka-aineiston rasitusvammoista ja niiden hoidosta.
I Turun liikuntalääketieteen päivät 16.-18.4.1982
Seminaariraportti. Toim. M. Kvist, Kustantaja Astra Syntex ja Luitpold. S-Sitomo.

1982: Kvist M
Arteparon urheilijoiden polvijännetulehdusten hoidossa. Lääkärisektio.
Valtakunnallinen urheiluvammaseminaari. I Turun liikuntalääketieteen päivät 16 – 18.4.1982. Seminaariraportti(Toim. Martti Kvist). S-Sitomo, Turku 1982.

1983: Kvist M
Osgood-Schlatterin ja Severin-taudit urheilupoliklinikka-aineistossa.
Seminaariraportti. Urheilulääketieteen päivät, Vierumäki, Suomen Urheiluopisto 18.3.1983.

1983: Kvist M
Urheilijoiden alaraajojen rasitusvammojen biomekanisista tekijöistä – erityisesti ns. hyperpronaation ja alaraajojen pituuserojen kannalta.
I Liikuntaleeketieteen päivät Vierumäellä 17 – 19.3.1983. Luentotiivistelmäkirjanen ss. 5 – 9.

1983: Kvist M; Latvala M
Urheilujuomat ja niiden käyttö.
Valtakunnallisen kuntoliikuntaseminaarin seminaarikirja ss. 18–32, Turku 23-24.4.1983.

1986: Kujala U; Österman K; Kvist M; Aalto T; Friberg O
Factors predisposing atheletes to patellar chondropathy and patellar apicitis.
15th Symposium of the European Society of  Osteoarthrology. (Miniposters). Kuopio 1986: B18. (Publications of the University of Kuopio. Medicine. Original reports 6/1986) Scand J Rheumatol 1986; (Suppl. 60): 44.

1986: Heinonen O; Kujala U; Kvist M
Urheilevien lasten apofyysialueiden kiputilat.
Pohjoismainen ja Valtakunnallinen URHEILUVAMMASEMINAARI, Turku 25-27.4.1986 III Turun liikuntalääketieteen päivät Turun Liikunta-ja kuntotutkimuksen kannatusyhdistys. Suomen Urheilulääkäriyhdistys, ss 19-24.

1986: M. Kvist
Akillesjänteen ympärystulehdus, etiologia, patologia, biomekaniikka ja hoito.
Suomen Olympiakomitea. OK 8607 Urheiluseminaari 12 – 13.12.1986. Varalan Urheiluopisto. Koulutusaineistoa, ss 57-63.

1986: Kvist M
Erilaisten ruiskeiden käytöstä urheiluvammojen hoidossa, ss. 41-53. Turussa 1986 järjestetyn Pohjoismaisen ja Valtakunnallisen Urheiluvammaseminaarin suomenkielisen seminaarikirja. Toim. M. Kvist(Avustavat toimittajat O. Heinonen ja U. Kujala), Turku, Kupittaan Pikapaino 1986.

1986: Kvist M
Kokemuksia säären, nilkan ja jalkaterän rasitusvammojen ja –kiputilojen hoidosta erilaisin ortoosein ja jalkinekorotuksin, ss 100-107. Turussa 1986 järjestetyn Pohjoismaisen ja Valtakunnallisen Urheiluseminaarin suomenkielisen seminaarikirja. Toim M. Kvist(Avustavat toimittajat O. Heinonen ja U. Kujala), Turku, Kupittaan Pikapaino 1986.

1986: Kujala U; Kvist M; Österman K
Tavallisimmat polven rasituskiputilat urheilijalla, ss. 148-151. Turussa 1986 järjestetyn Pohjoismaisen ja Valtakunnallisen Urheiluvammaseminaarin suomenkielisen seminaarikirja. Toim. M. Kvist(Avustavat toimittajat O.Heinonen ja U.Kujala), Turku, Kupittaan Pikapaino 1986.

1987: Kvist M.
Pitkäketjuisen sokeriliuoksen hyöty urheilusuorituksessa.
Suomen Olympiakomitea Olympiavalmentaja-seminaari, Vierumäki 1. -3.4.1987. Suomen Olympiakomitea Koulutusaineistoa OK 8703, ss 75-79.

1989; Alanen J; Levola J
Nilkan ja jalkaterän rakenne, biomekaniikka ja kliininen merkitys. Nivelpäivät, Lahti 14. – 15.4.1989. Seminaarijulkaisu(toim. Tero Kuronen), ss. 13-18. Kankaanpään painopalvelu 1989.

1989: Kvist M
Nilkan ja jalkaterän tutkiminen ja asentovirheiden korjaaminen ortoosein.
Nivelpäivät, Lahti 14. – 15.4.1989. Seminaariraportti(Toim. Tero Kuronen), ss 44-50, Kankaanpään Painopalvelu Ky 1989.

1989: Alanen J; Kvist M; Levola J
Lasten jalkavaivat ja niiden liittyminen liikuntaharrastukseen sekä jalan rakenteeseen.
Valtakunnallinen Paavo Nurmi Seminaarijulkaisu(toim. M. Kvist), ss. 92-99. Aseman Lomake Ky, Turku 1989.

1989: Kvist M; Alanen J; Levola J
Nilkan ja jalkaterän rakenne, biomekaniikka, kliininen merkitys.
Nivelpäivät, Lahti 14.4. -15.4.1989. Seminaarijulkaisu(Toim. Tero Kuronen), ss. 13-18. Kankaanpään Painopalvelu Ky 1989.

1992: Martti Kvist
Akillesjänteen vammat ja niiden hoito.
Urheilulääketieteen ilta. Turku 2.12.1992. Turun Yliopiston lääketieteen Instituuttirakennus. Paavo Nurmi-keskuksen Kannatusyhdistys ry. Seminaariraportti, ss. 2-15, 1992.

1992: Jouko Alanen; Martti Kvist; Jarkko Levola
Lasten jalkavaivat ja jalan rakenne.
Urheilulääketieteen ilta. Turku 2.12.1992. Turun Yliopiston lääketieteen Instituuttirakennus. Paavo Nurmi-keskuksen Kannatusyhdistys ry. Seminaariraportti, ss. 16-23; 1992.

1992: Martti Kvist
Urheiluvammojen yleisistä hoitoperiaatteista.
Urheilulääketieteen ilta. Turku 2.12.1992. Turun Yliopiston lääketieteen Instituuttirakennus. Paavo Nurmi-keskuksen Kannatusyhdistys ry. Seminaariraportti, ss. 29-42; 1992.

1993: M. Kvist
Akillesjänteen vammat.
2. Paavo Nurmi-maraton-liikuntaseminaari(Toim. M. Kvist)
Turku 24.7.1993, ss. 16-21.

1993: M. Kvist
Rasitusvammojen/pehmytkudosvammojen yleiset hoitoperiaatteet.
2. Paavo Nurmi-maraton-liikuntaseminaari(Toim. M.Kvist)
Turku 24.7.1993, 33 27-38.

1995: Martti Kvist
JALKINE-, JALKA- JA ALARAAJOJEN BIOMEKANIIKKA SYMPOSIUM
Helsinki 11.3.1995. Järjestäjinä: Paavo Nurmi-keskuksen kannatusyhdistys ry, Fysioterapia-konsultit Oy. Plas Oy. Karhu Titan Oy. Symposium-rapotti(Toim. M.Kvist)(212s).

1996: Martti Kvist
Selkäsairaudet/etologia. Liikunta, kuntoutus, ennaltaehkäisy.
Järjestäjinä V-S Sportmed ry, Clinisport. Luentokalvokooste.