Skriv lite info till bild 1 här

Välkommen till vår hemsida!

Martti Kvist

Specialläkare, docent, idrottsmedicin, EL, dos., Liikuntalääketiede

 • Examina/status: specialläkare, docent
 • akademisk utbildning: speciallälare i idrottsmedicin 1990, doktorsavhandling i medicin och kirurgi 1991, docent i idrottsmedicin 1991
 • erfarenhet
   - Paavo Nurmi - centrets ledare och ledande läkare mellan 1976-1996
   - mottagning på flera olika orter från år 1992
   - var tre år med i Karhu Titans skolutvecklingsprojekt under 80-talet
   - har suttit i Finlands idrottsläkarförbunds styrelse i över 15 år och fungerat som ordförande under åren 1986-1991
   - grundare av Åbos Clinisport - läkare och styrelsemedlem 1987-2004
   - Suomen Urheilulääketiede - tidningens redaktör 1992-1997
   - Finlands OS-läkare i Barcelona 1992
 • modersmål: finska
 • andra språkkunskaper: svenska, engelska, tyska
Kunskapsområden
 • Specialområde: idrottsmedicin
 • Inriktningar:
   - smärtlindring oavsett ålder (om du så är idrottare eller ej)
   - specialkunskaper inom vård av smärtstillande i fötter
   - nästan 35 års erfarenhet av smärtor i stöd - och rörelseorganen (inte reumasjukdomar)
   - belastningsskador och smärttillstånd
   - idrottsskador
   - förslitningsskador och -sjukdomar
   - ryggsmärtor
   - problem med smärttillstånd efter operationer och mindre olyckor samt mindre olycksfall
   - lång erfarenhet av diagnostisering och vård av problematiska smärtor
   - stöd- och rörelseorganen felpositioners analysering och tillrättning med hjälp av olika stöd
   - har lagat över 10 000 par stödsulor och inlägg
   - bred erfarenhet av olika injektionsbehandlingar